Oferta


Charakterystyka naszych usług:
  • Jesteśmy płatnikami VAT, wystawiamy faktury lub paragony.
  • 100% napraw odbywa się u nas w serwisie. Nie podzlecamy powierzonych nam usług osobom trzecim. Możemy sobie na to pozwolić, ponieważ posiadamy kompletnie wyposażony serwis wraz z kompletnym stanowiskiem do napraw BGA.
  • Nigdy nie "podgrzewamy" układów BGA. Zawsze naprawa polega na demontażu i montażu układu na nowo. W uzasadnionych przypadkach wymieniamy układ na nowy.
  • Oferujemy bezpłatny zwrot wymienionych podzespołów BGA, pod warunkiem, że klient zgłosi nam taką potrzebę PRZED naprawą sprzętu.
  • Oferujemy szybkie naprawy sprzętu jednak nie za wszelką cenę. Zawsze przed oddaniem laptopów dokładnie je testujemy, aby mieć pewność, że oddajemy sprzęt w pełni sprawny.
  • Poprawiamy nieudane naprawy "domowe" lub innych serwisów, jednak wiąże się to ze szczególnymi warunkami przyjęcia sprzętu oraz gwarancji
  • Nasze naprawy objęte są gwarancją. Czas gwarancji ustalany jest indywidualnie.
  • Wsparcie dla naszych klientów nie kończy się po gwarancji. Wszystkim naszym klientom oferujemy bezpłatną pomoc w drobnych problemach softwarowych lub zniżki przy kolejnych usługach.
  • Nasze usługi świadczymy w atrakcyjnych cenach, lecz nie za wszelką cenę.
  • Wszystkie nasze naprawy są przejrzyste dla naszych klientów. Nie zasłaniamy się tajemnicami serwisowymi. Szanujemy prawo klienta do informacji o jego sprzęcie i zleconej przez niego usłudze.


Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © 2011 www.reballing.opole.pl